100 zmian dla firm. Urzędnicy będą mieli mało czasu na nowy KPA

Nowela Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), która składa się na pakiet stu odmian dla firm, ma wejść w życie już od czerwca. - Projektodawca mniema bardzo krótki, jak w tak dużą reformę proceduralną, okres vacatio legis - wskazuje prawnik Konrad Młynkiewicz, który zastanawia się lub urzędnicy zdążą dostosować własne postępowanie w tak błyskawicznym czasie.

W Sejmie odbyło się już na wstępie czytanie projektu zmian KPA, który ma zmienić sposób działania organów administracji ogólnej, w tym przyspieszyć postępowania. W większym stopniu sprawy mogą mieć być załatwiane w oparciu o dialog, co posiada zmniejszyć zaskarżalność decyzji. Poza tym nakładanie kar administracyjnych posiada być adekwatne do naruszenia przepisów i okoliczności danej sprawy.

Sto zmian dla firm

- Projektodawca zakłada bardzo krótki, jak na przykład na tak dużą reformę proceduralną, okres vacatio legis, przewidując, że przepisy rozpoczną obowiązywać już 1 czerwca 2017 r. Czy urzędnicy zdążą przygotować się do procedowania wedle nowych praw w tak krótkim okresie? - zastanawia się Konrad Młynkiewicz z Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Turniej na alarmową aplikację. Ministerstwo przyzna nagrodę finansową

Procedura administracyjna ma pozostać rozszerzona o możliwość zadzierzgnięcia ugody, a także przeprowadzenia w toku postępowania administracyjnego mediacji.

- Czas pokaże, czy instytucje te są wykorzystywane w praktyce, lub pozostaną jedynie dobrym zamysłem legislacyjnym, rzadko kiedy wykorzystywanym w praktyce - wskazuje.

Zdaniem eksperta "jak najlepiej należy ocenić regulacje, które zmierzają do zdyscyplinowania organów w terminowym załatwianiu sprawy".

Instytucja ponaglenia

Jak zauważa, w planie pojawia się nowa instytucja "ponaglenia".

- O ile samo ponaglenie jest zbliżone do dziś istniejącej przedsiębiorstw zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie, o tak wiele działanie organów administracji, po wpłynięciu takiego środka, ulec ma znaczącej zmianie a mianowicie wskazuje Młynkiewicz.

Ponaglenie ma bowiem zostać wyciągnięte organowi wyższego stopnia odrzucić później niż 7 dób od dnia jego uzyskania z przedstawieniem pisma ustosunkowującego się do treści ponaglenia. Na dodatek organ wyższego stopnia będzie miał obowiązek rozpoznania ponaglenia w terminie też 7 dni.

Odpowiedzialność administracji

- Projektowane przepisy wprowadzają również odpowiedzialność pracownika organu administracji publicznej, jeśli z nieuzasadnionych przyczyn odrzucić załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił przymusu zawiadomienia o braku dokończenia postępowania w terminie i wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy - podkreśla mecenas.

Dwa polskie ośrodka miejskiego chcą zorganizować konferencję klimatyczną

Według założenia, niejasności interpretacyjne mają być rozstrzygane na korzyść zainteresowanej strony www. Zdaniem prawnika, "w biznesi wiele przepisów może ożywiać większe bądź mniejsze zastrzeżeń interpretacyjne" - uważa Młynkiewicz.

- Zwrócić należy uwagę, że norma poniższa nie dotyczy rozstrzygania wątpliwości faktycznych, lecz wątpliwości jak do treści normy sądowej. Organy administracji publicznej staną zatem przed trudnym zajęciem każdorazowego rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść strony a mianowicie uważa Młynkiewicz.

Zupełnie nową instytucją prawną stanie się z kolei umowa administracyjna. Podkreśla, że proponowane zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego określają również nowy sposób załatwienia spraw administracyjnych poprzez milczącą zgodę.Aktualności

Kategoria

Popularny