Cezariusz Lesisz pełnomocnikiem premiera ds. rozwoju gospodarczego

  • Projekt budżetu w 2019 rok do komisji sejmowych
  • Koniec ze odmianą czasu? Komisja Europejska uobecni propozycję
  • W tę niedzielę zrobisz zakupy. Potem przewlekła przerwa
  • Gospodarka rośnie, jednak inwestycje rozczarowały
  • Coca-Cola pozyskuje znaną sieć kawiarni

Premier Mateusz Morawiecki powołał Cezariusza Lesisza na wyobrażenie pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju ekonomicznego. W przeszłości Lesisz był zaufanym współpracownikiem przewodniczącego Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego, ojca premiera. Był też szefem gabinetu politycznego w Ministerstwie Finansów, kiedy resortem kierował Mateusz Morawiecki.

Jak czytamy w komunikacie Biurze prawnym Premiera Rady Ministrow, do zadań pełnomocnika należą formułowanie propozycji służących efektywnej adaptacji strategicznych projektów inwestycyjnych i przyjętych kierunków rozwoju, systemów i strategii rządowych po sferze gospodarczej oraz nadzór nad wprowadzaniem najlepszych praktyk ładu korporacyjnego w zarządzaniu mieniem państwowym.

Zyski mają być liczone w miliardach. Pomimo szybkiego wzrostu cen paliwa i kosztów pracy

Jakie obowiązki?

Dodano, iż pełnomocnik ds. rozwoju gospodarczego ma formułować propozycje odmian legislacyjnych służących efektywniejszemu zarządzaniu mieniem państwowym i dopomagać działania premiera dot. międzynarodowej współpracy gospodarczej.

"Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i wykonywania pomocy pełnomocnikowi, w szczególnie przez udostępnianie mu danych niezbędnych do realizacji jego zadań" - napisano.

Jak poinformowała KPRM, pełnomocnik obowiązany jest przedstawiać premierowi analizy, oceny i obserwacje związane z zakresem jego działania i roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informuje szefa rządu o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

"W celu właściwej adaptacji powierzonych zadań, pełnomocnik ds. rozwoju gospodarczego może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz strukturami pozarządowymi" - czytamy.

Co jeszcze?

Ponadto, pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym bądź do opracowania określonych zadań i zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w toku swoich zadań. Jak podano, do odwiedzenia pracy w zespołach mogą być delegowani pracownicy urzędów państwowych na wniosek pełnomocnika.

"Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową pełnomocnika zapewnia Kancelaria Premiera, a koszty związane z jego działalnością są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Biurze prawnym Prezesa Rady Ministrów" - napisano.

Kim wydaje się?

Cezariusz Lesisz urodził się w 1959 roku. Wydaje się być absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Jest współzałożycielem Solidarności Walczącej i zaufanym współpracownikiem Kornela Morawieckiego.

Pod koniec lat 80. emigrował do Stanów Zjednoczonych, dokąd prowadził firmę budowlaną Inwood Company. Do Polski wrócił w 2010 roku.

Obecnie jest członkiem porady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Totalizatora Sportowego. Przy zeszłym roku, kiedy Mateusz Morawiecki był jeszcze wicepremierem i ministrem finansów, Cezariusz Lesisz był szefem gabinetu politycznego w ministerstwie finansów.Aktualności

ceny ropy w dół, ale niewiele  Surowce

Ceny ropy w dół, ale niewiele Surowce

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Świeżym Jorku lekko spadają, jednak i tak są niedaleko najwyższego poziomu od czerwca 2015 roku. Uwaga udziałowców przenosi się z OPEC…...

ceny paliw spadają  Surowce

Ceny paliw spadają Surowce

"Ruch jest jeden i banalny". PO apeluje do rządu w sprawie cen paliw Zanieczyszczona ropa z Rosji. "Działanie umyślne" "Zanieczyszczona" ropa z Rosji. Polska wstrzymała odbiór surowca Połowa ropy…...

ceny paliw. Jest tanio  Surowce

Ceny paliw. Jest tanio Surowce

"Ruch jest jeden i banalny". PO apeluje do odwiedzenia rządu w sprawie opłat paliw Zanieczyszczona ropa spośród Rosji. "Działanie umyślne" "Zanieczyszczona" ropa z Rosji. Nasze państwo wstrzymała odbiór surowca…...

ceny energii - podwyżki - wnioski spółek do URE - opinia ministra

Ceny energii - podwyżki - wnioski spółek do URE - opinia ministra

- Spółki energetyczne nie mają podstaw do wycofywania wniosków z URE - stwierdził podczas sejmowej komisji skarbu Minister Energii Krzysztof Tchórzewski w czwartek trzynaście grudnia. Zapowiedział też, iż rząd ma różne plany…...

cechy Marka Zuckerberga jako lidera - opinia wiceprezesa Facebooka

Cechy Marka Zuckerberga jako lidera - opinia wiceprezesa Facebooka

Chociaż z zewnątrz Mark Zuckerberg nie zawsze powinien jawić się jako wydajny lider, to pracownicy Facebooka nie mają wątpliwości jakie możliwości do tego, jakim wydaje się managerem. Choć jak mówi nam Ime…...

cameron wskazał kluczowe obszary renegocjacji z UE  Wraz ze świata

Cameron wskazał kluczowe obszary renegocjacji z UE Wraz ze świata

Premier David Cameron powiedział w poniedziałek w parlamencie, że spodziewa się zamknięcia negocjacji odnośnie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej z końcem r.. W wystąpieniu Cameron określił cztery kluczowe obszary renegocjacji.…...