Super-Prime Credit

Author:
17 lutego 2021

Co to jest kredyt Super-Prime?

Kredyt Super-prime to ocena kredytowa, która znajduje się na najwyższym końcu zakresu oceny biura kredytowego. Uważa się, że konsumenci posiadający kredyt najwyższej jakości mają doskonały kredyt i stanowią najmniejsze ryzyko dla kredytodawców i wierzycieli. Firmy obsługujące karty kredytowe i pożyczkodawcy oferują swoje najlepsze karty kredytowe i pożyczki o najniższych stopach procentowych i najkorzystniejszych warunkach konsumentom korzystającym z kredytu o najwyższej jakości, ponieważ są uważani za konsumentów o najniższym ryzyku.

Kluczowe wnioski
 • Konsumenci posiadający kredyt super-prime mają ocenę kredytową na najwyższym końcu zakresu punktacji biura informacji kredytowej.
 • Konsumenci posiadający bardzo dobry kredyt mają doskonałą historię kredytową i są najbardziej skłonni do spłaty tego, co są winni.Firmy obsługujące karty kredytowe, banki i inni pożyczkodawcy zazwyczaj oferują najlepsze warunki pożyczki i oprocentowanie swoim klientom o najwyższej jakości.Ocena kredytowa konsumenta i klasyfikacja jako super-prime, prime, near-prime lub subprime może się różnić w zależności od biura informacji kredytowej ze względu na różne metody stosowane przez biura do obliczania oceny kredytowej.Zrozumienie Super-Prime Credit

  Każde z trzech głównych biur kredytowych – Equifax, Experian i TransUnion – ma swój własny zakres oceny zdolności kredytowej. W przypadku Equifax jest to 280 do 850. Zakres Experian wynosi od 330 do 830. TransUnion wynosi od 150 do 950. Posiadanie kredytu super-prime oznacza posiadanie wyniku zbliżonego do szczytu tych zakresów.

  Na przykład Experian uważa, że ​​ocena kredytowa na poziomie 740 lub wyższym jest najwyższa. Konsumenci z nieco niższymi wynikami, w przedziale od 680 do 739 punktów, są uważani za głównych pożyczkobiorców i oferują również bardzo dobre warunki, chociaż ich stopy procentowe mogą być nieco wyższe niż to, co płacą kredytobiorcy super-prime.

  Najwyższe oprocentowanie kredytu

  W większości przypadków konsumenci posiadający kredyty najwyższej jakości będą mieli dostęp do lepszych warunków pożyczki i niższych stóp procentowych. Na przykład, jeśli pożyczkobiorca typu super-prime może otrzymać pożyczkę na samochód z roczną stopą procentową (RRSO) w wysokości 2,7%, główny pożyczkobiorca może otrzymać taką samą pożyczkę z oprocentowaniem 3,1%. Większość nowych kredytów i pożyczek, które udzielają banki, trafia do pożyczkobiorców typu super-prime i prime, ponieważ ci konsumenci są najbardziej skłonni do spłaty tego, co są winni. Na rynkach, na których kredyty są ograniczone, istnieje większe prawdopodobieństwo, że pożyczkobiorcy typu superprime zachowają dostęp do kredytu niż kredytobiorcy typu subprime, near-prime, a czasem nawet pierwszorzędni kredytobiorcy.

  Ocena kredytowa konsumenta i klasyfikacja jako super-prime, prime, near-prime lub subprime może się różnić w zależności od biura informacji kredytowej z dwóch powodów. Po pierwsze, dokumentacja kredytowa konsumenta w każdym biurze może zawierać nieco inne informacje, ponieważ niektórzy pożyczkodawcy zgłaszają się tylko do jednego lub dwóch z trzech biur. Po drugie, każde biuro stosuje inną metodę obliczania zdolności kredytowej. W rezultacie konsument, którego jedno biuro sklasyfikuje jako super-prime, może zostać sklasyfikowany jako prime przez inne biuro.

  Charakterystyka osób z super-głównym kredytem

  W sierpniu 2019 r. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) opublikowało dwuletni raport „Rynek konsumenckich kart kredytowych. 193-stronicowy raport wymienia różne fakty dotyczące Amerykanów, którzy mają bardzo dobre wyniki kredytowe, które definiuje jako ocenę kredytową 720 lub wyższą. Raport zawiera informacje, które mogą być przydatne dla każdego, kto chce dołączyć do elitarnego grona konsumentów z najwyższymi wynikami.

  Średni długRaport CFPB wykazał, że posiadacze kart super-prime mieli średnie saldo na koniec roku 2018 na swoich kartach ogólnego przeznaczenia w wysokości około 5000 USD. To znacznie mniej niż w przypadku konsumentów posiadających najlepszy kredyt, których średnie saldo wynosiło około 9 000 USD. W przypadku kart kredytowych marek własnych lub sklepowych, posiadacze kart super-prime mieli średnio nieco ponad 1000 USD zadłużenia, podczas gdy posiadacze kart prawie pierwszorzędnych mieli średnio około 2000 USD długu.

  Posiadanie karty konsumentaOkoło 95% posiadaczy kart super-prime ma co najmniej jedną kartę kredytową i średnio ma cztery otwarte rachunki kart kredytowych. Nic dziwnego, że firmy obsługujące karty kredytowe preferowały udzielanie kredytów klientom najwyższej klasy, wydając im prawie połowę wszystkich nowych kart kredytowych.

  Pomimo dostępu do rosnącego kredytu konsumenci z doskonałym kredytem nie wykorzystują maksymalnie swoich kart kredytowych. Raport CFPB wykazał, że większość wzrostu dostępnego kredytu wynika z niewykorzystanych linii na rachunkach posiadanych przez konsumentów z najlepszymi wynikami.

  Ceny odnawialneRaport CFPB kategoryzuje konta kart kredytowych jako „transakcyjne lub „odnawialne. Posiadacze kart, którzy spłacają swoje konta w całości przed rozpoczęciem kolejnego cyklu kredytowego (a tym samym unikają naliczania odsetek), zaliczają się do kategorii transakcji. Posiadacze kart, którzy nie opłacają w całości swoich kont i zezwalają na przeniesienie sald, należą do kategorii odnawialnej.

  Większość konsumentów z doskonałym kredytem spłaca co miesiąc pełne saldo na karcie kredytowej. Zaledwie 30% pożyczkobiorców super-prime pozwoliło na przeniesienie salda na następny miesiąc, w porównaniu z prawie 70% kont prime, 80% kont typu near-prime i około 90% kont subprime lub deep subprime.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy