Protest głuchych i niedosłyszących przeszedł ulicami Warszawy

27 lipca, 2020
Category: odmienne

# dochodzi informacja o złożeniu petycji w Sejmie i MPiPS #

01. 07. Stolica polski (PAP) – Osoby głuche i niedosłyszące protestowały przy poniedziałek w stolicy polski przeciw dyskryminacji ich środowiska. Domagały się m. in. dymisji zarządu Polskiego Związku Głuchych, który – w ich weryfikacji – nie zaakceptowac wypełnia swoich zadań. PZG z większością postulatów się nie zgadza.

Protestujący przeszli sprzed Pałacu Kultury jak i równiez Nauki zanim budynek Sejmu, w którym złożyli petycję ze swymi wlasnymi postulatami. Petycję złożyli także w Ministerstwie Pracy jak i równiez Polityki Społecznej.

Jak mówili PAP partycypanci demonstracji, zorganizowały ją osoby prywatne.

Demonstranci nieśli plakaty: „Głusi nie gęsi, też swój język mają – co to za ekstra pedagog, który nie pozna naszego języka?; – domagamy się reformy w szkołach dla głuchych”; „Stop dyskryminacji przy rekrutacji do pracy”; „Słyszycie, nie zaakceptowac bądźcie głusi na stosowane przez nas prawa”; „Domagamy się uprawnienia do zwyklego życia”; „Wolność głuchym”.

Głusi protestowali przeciw preferowaniu Systemu Językowo-Migowego (SJM). W rozmowie z PAP podkreślali, że dla mnóstwo osób wydaje sie on niezrozumiały, gdyż głusi posługują się w większości Polskim Językiem Migowym (PJM). Tymczasem SJM używają tłumacze w urzędach i przy telewizji.

Jak wyjaśnił PAP tłumacz języka migowego Jacek Szurik, różnice między oboma językami są znaczne. Podkreślił, że PJM, w przeciwieństwie do SJM, jest językiem ekspresyjnym, a posługująca się nim osoba wykorzystuje cos znacznie wiecej anizeli tylko ręce, lecz też twarz i całe ciało.

„SJM to wydaje sie język, który stworzył samemu PZG, który preferuje PZG, a który polega na tym, że tłumaczy się niemal dosłownie to, co się mówi. Nie istnieje w nim żywej gestykulacji. Naszego kraju Język Migowy to odrebny język – naturalny, którym głusi posługują się od czasu urodzenia. Wydaje sie byc zupełnie odrebna składnia (… ). Jeżeli jedna osoba miga przy SJM, natomiast druga w PJM, to się nie dogadują” a mianowicie powiedział.

Przy liście otwartym Ruch Społeczny Głuchych jak i równiez ich Przyjaciół, którego reprezentanci wzięli udział w demonstracji, zaznacza, że Polski Związek Głuchych dyskryminuje ich społeczność. „Zasmuca naszej firmy fakt, iż osoby głuche zostały zapomniane przez katalogów własny związek i zepchnięte na margines życia społecznego” – napisano.

Protestujący, oprócz dymisji zarządu PZG, domagają się, aby prezesem związku oraz oddziałów były ludzie głuche, migające w PJM. Chcieliby także, aby cały zarząd stanowiły osoby głuche.

„PZG wydaje sie byc skostniały i prowadzą fita słyszący. Chcemy, żeby az do PZG weszli nowi, młodzi i głusi ludzie, którzy rozumieją zmartwienia głuchych” a mianowicie powiedział PAP wiceprzewodniczący obrotu Stanisław Porowski.

Szurik powiedział PAP, że przedstawiciele osób głuchych po Sejmie spotkali się wraz z wiceszefem Kancelarii Sejmu Janem Węgrzynem a takze posłem Ruchu Palikota Arturem Dębskim. Nastepnie w MPiPS spotkali się z dyrektorem Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Markiem Waleśkiewiczem.

W przesłanym PAP stanowisku Zarząd Główny PZG zaznacza, że manifestacja nie wydaje sie byc działaniem PZG. „Część postulatów jest niepoprawnie napisana, niektóre są nierealne, z większością się nie zgadzamy” – zaznacza ZG PZG. Związek informuje, że wybory sluzace do zarządu odbywają się po sposób demokratyczny, poprzez głosowanie tajne przy wyborach bezpośrednich.

Zaznacza do tego, że głosu osób głuchych należy wysłuchać z uwagą. „Zdajemy osobiscie sprawę, że postulaty powstale w petycji wynikają z narastającej frustracji środowiska osób głuchych, która jest wynikiem złej wieloletniej sytuacji głuchych w Polsce, niewystarczającej edukacji, niedostatku godziwej robocie i płacy, braku tłumaczy w urzędach, szpitalach, przychodniach lekarskich” a mianowicie podkreśla ZG PZG.

PZG podkreśla, że od lat walczy o szkolenie dwujęzyczne po szkołach gwoli głuchych, większą dostępność mediów, wejście dzieki otwarty sektor pracy dla głuchych, zmianę przepisów dotyczących prawa podrózy, większą dostępność zawodów na rzecz głuchych i zmianę przepisów BHP.

Kalkuluje się, że w Polsce wydaje sie od szescdziesieciu do stu tys. głuchych.

Polski Język Migowy (PJM) nazywany wydaje sie też Przyrodzonym Językiem Migowym. Wspierany wydaje sie szczątkową mową lub artykulacją. Język ów posiada własną, specyficzną gramatykę, w której o sensie zdania rozstrzyga szyk i sposób prezentacji znaków określających wyrazy.

Program Językowo-Migowy (SJM) to tak zwanym. język migany, w którym zachowując strukturę gramatyczną języka polskiego uzywa się symbole migowe sluzace do konstruowania wypowiedzi słownej. Uklad Językowo-Migowy wykorzystuje się za kazdym razem z językiem mówionym.

Polski Związek Głuchych jest stowarzyszeniem powstałym po 1946 r. z utworzonego w 1925 r. jak i równiez działającego sluzace do wybuchu II wojny światowej Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych. Według statusu PZG, celem jego działalności jest „zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących jak i równiez innych osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiązywanie ich problemów i działania ku wyrównywania mozliwosci rozwojowych, szkolnych, zawodowych jak i równiez społecznych”.

Najwyższą władzą PZG jest Wlasny Zjazd Delegatów, zwoływany raz na pięć lat. Zlot m. in. ustala ogólne kierunki działalności związku, zas także robi wyboru jak i równiez odwołuje prezesa związku jak i równiez władz naczelnych. W okresie między zjazdami najwyższą władzą PZG jest Zarząd Główny, który m. in. reprezentuje związek na zewnątrz. (PAP)

kno/ mca/ pz/ jbr/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy