Pożyczanie od 401 (k) na kupno domu

Pożyczanie od 401 (k) na kupno domu
Author:
16 października 2020
Category: Zakupu Domu

Kupno domu to ekscytujący kamień milowy, ale często wymaga znacznych inwestycji finansowych. Chociaż ważne jest, aby obliczyć, na ile domu możesz sobie pozwolić i jak miesięczne spłaty kredytu hipotecznego wpłyną na Twój budżet, należy wziąć pod uwagę inne koszty.

Dwa z najważniejszych to zaliczka i koszty zamknięcia. Według National Association of Realtors, mediana zaliczki na poczet domu wyniosła 12% ceny zakupu w 2019 roku. To wyniosłoby 24 000 dolarów za 200 000 dolarów domu. Koszty zamknięcia, które obejmują opłaty administracyjne i inne koszty sfinalizowania kredytu hipotecznego, dodają kolejne 2% do 7% ceny zakupu domu. Wcześniejsze  

Chociaż sprzedawca może zapłacić część opłat za zamknięcie, nadal jesteś odpowiedzialny za przejęcie części kosztów. Możesz pożyczyć od 401 (k) na zakup domu, jeśli nie masz płynnych oszczędności gotówkowych na zaliczkę lub koszty zamknięcia. Oto, co należy wziąć pod uwagę, zanim wykonasz ten ruch.

Uzyskanie pożyczki 401 (k) na dom

Jeśli chcesz wykorzystać 401 (k) do pokrycia zaliczki lub kosztów zamknięcia, możesz to zrobić na dwa sposoby: pożyczka 401 (k) lub wypłata. Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między nimi i konsekwencje finansowe każdej opcji.

Kiedy zaciągasz pożyczkę z 401 (k), musisz ją spłacić wraz z odsetkami. To prawda, spłacasz pożyczkę z powrotem, a oprocentowanie może być niskie, ale nie są to darmowe pieniądze. W przypadku pożyczek 401 (k) należy jeszcze wspomnieć, że nie wszystkie plany na nie zezwalają. Jeśli tak, to pamiętaj, ile możesz pożyczyć. IRS ogranicza 401 (k) pożyczek do 1) większej z 10 000 USD lub 50% posiadanego salda konta lub 2) 50 000 USD, w zależności od tego, która wartość jest niższa. Na przykład, jeśli saldo Twojego konta wynosi 50 000 USD, maksymalna kwota, jaką możesz pożyczyć, to 25 000 USD, zakładając, że masz pełne uprawnienia. Wcześniejsze  

Jeśli chodzi o spłatę, pożyczka 401 (k) musi zostać spłacona w ciągu pięciu lat. Twoje płatności muszą być dokonywane co najmniej raz na kwartał i obejmować zarówno kwotę główną, jak i odsetki. Jedno ważne zastrzeżenie: spłaty pożyczki nie są traktowane jako składki do twojego planu. W rzeczywistości Twój pracodawca może zdecydować się na tymczasowe zawieszenie jakichkolwiek nowych składek na plan do czasu spłaty pożyczki. Jest to istotne, ponieważ składki 401 (k) obniżają Twój dochód podlegający opodatkowaniu. Jeśli nie dokonujesz żadnych nowych składek w okresie spłaty pożyczki, może to spowodować wzrost Twojego zobowiązania podatkowego w międzyczasie.

Zaciągnięcie pożyczki z planu może również wpłynąć na Twoją zdolność do uzyskania kredytu hipotecznego. Spłaty pożyczki są uwzględniane we wskaźniku zadłużenia do dochodów, który określa, jaka część dochodu przeznaczana jest na spłatę zadłużenia każdego miesiąca, a pożyczkodawcy chcą, aby współczynnik ten wynosił 43% lub mniej. Wcześniejsze  

Wypłata 401 (k) dla domu

W porównaniu z pożyczką wypłata wydaje się znacznie prostszym sposobem na uzyskanie pieniędzy potrzebnych na zakup domu. Pieniądze nie muszą być spłacane i nie jesteś ograniczony kwotą, którą możesz wypłacić, jak ma to miejsce w przypadku pożyczki 401 (k). Wycofanie się z 401 (k) nie jest jednak tak łatwe, jak się wydaje.

Pierwszą rzeczą do zrozumienia jest to, że pracodawca może nawet nie zezwalać na wypłaty z planu 401 (k) ze względu na wiek. Jeśli pozwolą pracownikom na wcześniejsze wykorzystanie środków 401 (k), być może będziesz musiał udowodnić, że doświadczasz trudności finansowych, zanim zezwolą na wypłatę. Zgodnie z przepisami IRS, zakupy konsumenckie na ogół nie spełniają wytycznych dotyczących trudności. Wcześniejsze  

Możesz być w stanie wypłacić środki z planu 401 (k), który zostawiłeś u poprzedniego pracodawcy i nie przeszedłeś do nowego 401 (k). Tutaj jednak sprawy mogą się skomplikować.

Jeśli masz mniej niż 59 lat i zdecydujesz się wypłacić stary 401 (k), będziesz winien zarówno 10% karę za wcześniejszą wypłatę od wypłaconej kwoty, jak i zwykły podatek dochodowy. Opiekun Twojego planu zatrzyma 20% pobranej kwoty na podatki. Jeśli wypłacisz 40 000 $, 8 000 $ zostanie odłożone na podatki z góry, a ty nadal będziesz winien kolejne 4 000 $ jako karę za wcześniejszą wypłatę. Wcześniejsze  

W przypadku pożyczki 401 (k) kara za wcześniejszą wypłatę i podatek dochodowy nie miałyby zastosowania, z jednym bardzo ważnym wyjątkiem. Jeśli odejdziesz z pracy przed spłatą pożyczki, wszelkie pozostałe saldo pożyczki zostanie spłacone w całości. Jeśli nie spłacisz tego, co jesteś winien, cała kwota jest traktowana jako wypłata podlegająca opodatkowaniu. W tym scenariuszu zapłaciłbyś podatek dochodowy i karę, jeśli masz mniej niż 59 1/2 lat.

Czy pożyczka lub wypłata 401 (k) ma większy sens?

Jeśli weźmie się pod uwagę potencjalne konsekwencje podatkowe związane z przedterminową wypłatą, pożyczka 401 (k) może wydawać się bardziej atrakcyjna. Oczywiście obie opcje mają jedną wadę: zmniejszasz swoje oszczędności emerytalne.

Dzięki pożyczce 401 (k) możesz z czasem wymienić te pieniądze. Jeśli jednak wypłacasz stare 401 (k), nie ma sposobu, aby je zwrócić. W obu przypadkach tracisz siłę oprocentowania składanego, aby z czasem zwiększyć swój majątek emerytalny.

Jedną z zalet podjęcia decyzji o pożyczce od 401 (k) na dom – niezależnie od tego, czy bierzesz pożyczkę, czy dokonujesz wypłaty – jest to, że może to pozwolić ci uniknąć płacenia prywatnego ubezpieczenia hipotecznego, jeśli zaoferujesz pożyczkodawcy wystarczająco dużą zaliczkę. Prywatne ubezpieczenie hipoteczne chroni pożyczkodawcę i jest zwykle wymagane, jeśli obniżasz o 20% konwencjonalny kredyt hipoteczny. Prywatne ubezpieczenie kredytu hipotecznego można wyeliminować, gdy osiągnie się 20% kapitału w domu, ale może to zwiększyć koszt posiadania domu we wczesnych latach kredytu hipotecznego. Wcześniejsze  

Alternatywy dla pożyczania od Twojego 401 (k)

Zanim pożyczysz od 401 (k) na zakup domu, zastanów się, czy są dostępne inne opcje. Na przykład:

  • Programy pomocy w przedpłacie : Programy pomocy w przedpłacie mają na celu pomóc kwalifikującym się nabywcom w pokryciu zaliczki i kosztach zamknięcia. Niektóre programy oferują kwalifikującym się kupującym dotacje, których nie trzeba spłacać. Inne oferują dopasowane programy oszczędnościowe, podobne do 401 (k), które odpowiadają każdemu dolarowi zaoszczędzonemu na zaliczkę, do określonej kwoty.
  • Podarunki zaliczkowe : Jeśli masz członków rodziny, którzy chcą wesprzeć twoje wysiłki na zakup domu, rozważ poproszenie ich o podarowanie pieniędzy na zaliczkę. Kwota, jaką można podarować, oraz kwota, jaką należy przeznaczyć na zaliczkę ze środków własnych, mogą się różnić w zależności od rodzaju kredytu hipotecznego. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania w przypadku prezentów zaliczkowych jest to, że muszą one być dokładnie udokumentowane. W przeciwnym razie pożyczkodawca może nie zezwolić na wykorzystanie tych środków na zaliczkę.
  • Wypłata IRA : Jeśli masz IRA, możesz wypłacić do 10 000 $ ze swojego konta na poczet zaliczki na dom bez ponoszenia 10% kary za wcześniejszą wypłatę. Pamiętaj, że jeśli wycofujesz się z tradycyjnego IRA, nadal będziesz winien podatek dochodowy od wypłaconej kwoty. Wcześniejsze  

Pożyczanie z 401 (k) ma pewne zalety, głównie to, że nie musisz wymyślać ogromnej sumy gotówki z własnej kieszeni. Jednak przed podjęciem zobowiązań należy dokładnie rozważyć wpływ na emeryturę i potencjalne zwiększenie zobowiązań podatkowych.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy