Na pomostówki wydamy miliardy

Na pomostówki wydamy miliardy
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Wydatki dzieki emerytury pomostowe w okresie od momentu 2009 az do 2015 roku kalendarzowego wyniosą ok. 670 mln zł, natomiast łączne rezultaty finansowe systemu _ Solidarność pokoleń _ w tym czasie wyniosą około 19 mld złotych, wyplywa z wyliczeń ministerstwoa pracy.

Kwota 19 mld złotych miesci: wydatki dzieki aktywne systemy rynku pracy finansowane z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego; zmniejszenie wpływów ze składek az do Funduszu Roboty i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; zwiększenie wydatków w świadczenia chorobowe finansowane sposród Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; koszty Funduszu Emerytur Pomostowych, finansowane z budżetu państwa.
* ZOBACZ TAKŻE:*

  • Podwyżki zamiast emerytur
  • Zrzutka dzieki młodych emerytów

MPiPS chce także ograniczyć grupę osób uprawnionych do uzywania ze wcześniejszych emerytur wraz z obecnych jednej, 07 mln osób sluzace do 130 tys.

| Plan ustawy na temat emeryturach pomostowych jest częścią proponowanego przez MPiPS programu- _ Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności fachowej osób w wieku 50+ _. Sprawdzian dla uznania świadczenia będą wskazania lecznicze zaproponowane poprzez Komisję Ekspertów Medycyny Roboty. |
| — |

a mianowicie _ W najwyzszym stopniu liczba osób otrzymujących renty pomostowe sięgnie niemal 18 tys. osób rocznie, zas wydatki przy latach 2019-2026 przekraczać będą 400 mln zł dzieki rok. W okresie od 2009 do 2032 r. koszty na emerytury pomostowe, zdyskontowane tempem postepu PKB wyniosą 0, dwa proc. PKB _ – prognozują profesjonalisci ministerstwa.