Śląskie: Umowy na rewitalizację ponad 180 km torów

27 lipca, 2020
Category: inne

Umowy w odnowienie przeszlo 180 km torów kolejowych w północnej części woj. śląskiego podpisała w poniedziałek w Częstochowie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Idzie o odcinki Częstochowa – Fosowskie a takze Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa.

Pierwszy z nich po remoncie pozwoli dzieki odtworzenie najszybszego połączenia kolejowego między Warszawą i Wrocławiem przez Częstochowę, Lubliniec jak i równiez Opole. Najszybsze pociągi będą docelowo mogły pokonać całą tę trasę w czasie krótszym niż 4 godziny (obecnie ponad 5 h za posrednictwem Poznań).

Drugi odcinek to kolejowe połączenie Zawiercia z Jaworznem Szczakową przez Dąbrowę Górniczą Ząbkowice, alternatywna droga z Warszawy az do Krakowa na rzecz wykorzystywanej dzieki co dzień trasy przez Tunel. Profil ta wydaje sie byc na jak dzień usilnie wykorzystywana przy ruchu towarowym.

Oba przedsięwzięcia to tzw. kluczowe koncepty rewitalizacyjne, mające zwiększać absorpcję unijnych środków na transportu. Rewitalizacje są prostsze niż czasochłonne i drogie modernizacje. Zakładają albowiem nie poprawę, a reprodukcja pierwotnych parametrów linii, innymi slowy np. prędkości maksymalnej lub nacisku osi. Prace nie zaakceptowac wymagają więc np. zmian parametrów łuków czy kosztownej infrastruktury środowiskowej.

Inwestycja na odcinku między Częstochową zas Fosowskimi ma w sobie ponad 96 km torów, 11 stacji, 19 peronów, 71 obiektów inżynieryjnych, a także 48 skrzyżowań z drogami. Wraz z podobnymi przedsięwzięciami na odcinkach Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom a takze Fosowskie – Opole rewitalizacja pozwoli osiągnąć najszybsze połączenie między Warszawą a Wrocławiem.

Zgodnie z pierwotnymi parametrami fachowymi, pociągi pasażerskie będą znów mogły osiągać tam do 120 km/h, a towarowe – az do 70 km/h. Przy założeniu wykorzystania składów pendolino i osiągnięciu za posrednictwem nie prędkości 230 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej, podróż z Warszawy do Wrocławia może trwać ok. trzy h 45 min.

Roboty w ramach tego przetargu będą dotyczyły ok. 1, dziewiec km linii nr 700 na danym odcinku Częstochowa – Częstochowa Stradom oraz ok. 58, czterech km w części jednotorowej linii numer 61 dzieki odcinku Częstochowa Stradom – Fosowskie. Kontrakt zawarto z konsorcjum tworzonym przez spółki: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie (lider) i Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „TOR” w Mysłowicach. Wartość kontraktu to 323, 5 mln zł brutto.

Z kolei Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie wygrało po przetargu PLK, obejmującym zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach planu „Polepszenie jakości usług spedycyjnych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr jednej, 133, 160 i 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice a mianowicie Jaworzno Szczakowa”. Wartość kontraktu to 439, 3 mln zł brutto.

Prace w ramach tego planu obejmą odcinek Dąbrowa Górnicza Ząbkowice a mianowicie Jaworzno Szczakowa. Po naszej trasie od czasu 2009 r. nie jeżdżą pociągi dla osób fizycznych, jest ona jakkolwiek ważna gwoli ruchu towarowego. Tory szczególnie między Dąbrową Górniczą a Jaworznem są w złym stanie. Ogólem prace rewitalizacyjne będą dotyczyły 18 kilometrów linii numer 1, 16 km miarki nr 133, 16 kilometrów linii numer 160 i 17 kilometrów linii numer 186.

Wedlug rewitalizacji przywrócona zostanie w tamtym miejscu maksymalna prędkość eksploatacyjna pociągów pasażerskich 120 km/h jak i równiez towarowych 80 km/h. Prace obejmą metrów. in. wymianę nawierzchni torowej ponad 91 km torów i montaż 144 nowych rozjazdów. Wyremontowane zostaną też: sieć trakcyjna, 9 przejazdów, 12 peronów oraz 60 obiektów inżynieryjnych. Roboty obejmą też uklad sterowania ruchem pociągów.

Według PLK rewitalizacja połączenia Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa wydaje sie byc uzupełnieniem robót prowadzonych dzieki CMK, których celem jest skrócenie periodu przejazdu pociągów z Warszawy do Katowic sluzace do niewiele ponad 2 godzinek. Rewitalizacja pozwoli też na usprawnienie jak i równiez przyspieszenie ruchu towarowego w niniejszym rejonie.

Zakończenie prac w zakresie obu projektów zaplanowano dzieki 2015 r. (PAP)

mtb/ pad/