GPW pozostawiła opłaty transakcyjne na niższym poziomie

GPW pozostawiła opłaty transakcyjne na niższym poziomie
27 lipca, 2020
Category: gielda

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie do końca czerwca utrzyma niższe opłaty transakcyjne od obrotu kontraktami terminowymi na zestawienie WIG20. Sluzace do końca września tego r. nie będą również pobierane opłaty od czasu animatorów dzialaniu małych i średnich spółek, co ma przełożyć się na rozwój aktywności inwestorów w tych dwóch segmentach rynku.

Animatorem rynku na GPW może być krajowa lub zagraniczna firma inwestycyjna. Na podstawie umowy z giełdą zobowiązana jest do wystawiania zleceń kupna i sprzedaży akcji, obligacji i odmiennych instrumentów pienieznych notowanych dzieki rynkach GPW w celu przyrzeczenia płynności obrotu tymi instrumentami.

„Na GPW funkcję animatora rynku pełnią 22 podmioty z 57. firm inwestycyjnych i banków działających dzieki warszawskiej Giełdzie oraz będących jej członkami. Zajmują się one kontraktami blisko 500 spółek notowanych na rynku głównym, z czegoz zdecydowaną większość stanowią średnie i małe przedsiębiorstwa” – napisano przy komunikacie GPW.

Giełda przekazuje, że niższe opłaty transakcyjne obowiązywały od 1 stycznia tego roku. Dla animatorów kontraktów terminowych na zestawienie WIG20 obniżka opłaty kosztuje obecnie 26, 5 procent (po przekroczeniu progu 15 tys. kontraktów w miesiącu) lub 41, 2 % (powyżej trzydziestu tysięcy).

Okres preferencyjnych warunków segmencie dużych spółek zakończy się trzydziestu czerwca 2016 roku, zas do końca trzeciego kwartału są zawieszone opłaty pobierane od ruchu akcjami małych i średnich spółek dzieki głównym sektorze GPW.

Notowania akcji spółki GPW w tym roku

– Zapewniając animatorom rynku preferencyjne warunki zawierania transakcji, wspieramy płynność obrotu zarówno kontraktami terminowymi na indeks WIG20 jak i akcjami średnich oraz małych spółek notowanych na GPW. Są to wiecej niz jeden bardzo ważne dla nas segmenty rynku. Obecne doświadczenia potwierdzają, że niższe opłaty zachęcają animatorów az do większej aktywności, co tworzy inwestorom możliwość do zawierania transakcji w korzystniejszych ustaleniach. Poprawia to konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego, co stymuluje jego dalszemu rozwojowi – twierdzi Grzegorz Zawada, Wiceprezes Zarządu GPW, cytowany w komunikacie prasowym.

To nie zaakceptowac wszystkie działania, jakie wiedzie GPW, w celu zwiększenia obrotów na warszawskiej giełdzie. Od czasu 4 marca wprowadzony został nowy uklad terminowy dzieki akcje spółki Eurocash. Instrument muzyczny ten pozwala zarabiać zarówno na wzroście cen dzialaniu spółki, jak i na spadkach.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy