Czy IRS zwróci moje odsetki od kredytu hipotecznego?

Author:
17 lutego 2021

Czy mogę odliczyć czynsz za dom na podstawie zeznania podatkowego?

Jeśli masz kredyt hipoteczny na swoim domu, możesz odliczyć odsetki od pożyczki przy rozliczaniu podatku dochodowego. Musisz wyszczególnić swoje odliczenia podatkowe, a kwota zadłużenia jest ograniczona, od której możesz odliczyć odsetki. Zasadniczo nie można odliczyć od innych rodzajów pożyczek, które nie są zabezpieczone w domu, w tym kart kredytowych i pożyczek samochodowych. Jeśli wynajmujesz dom, nie ma federalnego odliczenia od czynszu, chociaż w niektórych stanach obowiązują odliczenia dla najemców.

TL; DR (zbyt długo; nie przeczytałem)Nie otrzymasz pełnego zwrotu odsetek od kredytu hipotecznego z Urzędu Skarbowego, ale generalnie odsetki, które zapłacisz, możesz odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Musisz wyszczególnić swoje odliczenia, aby ubiegać się o odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego.

Odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego

Federalne odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego jest jedną z ulg podatkowych dostępnych dla właścicieli domów. Zasady IRS dotyczące kredytów hipotecznych pozwalają na odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Podobnie jak inne odliczenia podatkowe, zmniejsza kwotę pieniędzy, od której musisz zapłacić podatek, zamiast zapewniać ulgę podatkową w wysokości dolara za dolara.

Aby ubiegać się o odliczenie, musisz być właścicielem domu i mieć kredyt hipoteczny lub podobną pożyczkę zabezpieczoną wartością domu. Począwszy od roku podatkowego 2018, w przypadku podatków zgłoszonych w 2019 r. Osoby samotne i osoby pozostające w związku małżeńskim rozliczające się wspólnie mogą odliczyć odsetki od kwoty głównej pożyczki do 750 000 USD , a osoby zamężne składające osobne dokumenty mogą odliczyć odsetki od pożyczki do 375 000 USD .

Wyjątki od limitu odliczeń odsetek od kredytu hipotecznego

Te limity spadły z 1 000 000 do 500 000 USD z poprzednich lat, chociaż pożyczki zaciągnięte przed wejściem w życie nowych limitów nadal podlegają starym limitom. W szczególności, aby się zakwalifikować, musisz zaciągnąć pożyczki przed 16 grudnia 2017 r. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy w dniu 15 grudnia 2017 r. Lub wcześniej zawarłeś umowę zamknięcia domu z taką hipoteką do 1 stycznia 2018 r. I zakończyłeś zakup do 1 kwietnia 2018 r. Skontaktuj się z IRS lub doradcą podatkowym, jeśli Nie jesteś pewien, czy spełniasz wymagania.

Inne rodzaje odsetek od pożyczki generalnie nie podlegają odliczeniu od podatku, co oznacza, że ​​generalnie nie można odliczyć od kredytu samochodowego, pożyczki osobistej lub karty kredytowej, nawet jeśli zapłaciłeś odsetki.

Przedstaw swoje odliczenia

Musisz wyszczególnić swoje odliczenia , aby móc odliczyć odsetki od kredytu hipotecznego, co oznacza, że ​​jeśli zapłaciłeś tylko niewielką kwotę odsetek i nie masz wielu innych odpisów, korzystniejsze może być skorzystanie z potrącenia standardowego. Począwszy od roku podatkowego 2018 standardowe odliczenie wynosi 12 000 USD dla osób samotnie składających i małżonków składających osobne dokumenty, 18 000 USD dla podatników składających wniosek jako głowa gospodarstwa domowego i 24 000 USD dla małżeństw składających wnioski łącznie.

Często warto sprawdzić, czy wyszczególnione odliczenia przynoszą większe odliczenie niż standardowe. Oprogramowanie podatkowe lub doradca podatkowy może pomóc w obliczeniach. Inne często wyszczególnione odliczenia obejmują darowizny na cele charytatywne oraz wydatki na leczenie lub stomatologię przekraczające 7,5 procent skorygowanego dochodu brutto.

Inne ulgi podatkowe dla właścicieli domów

Inną ulgą podatkową powszechnie przyjmowaną przez właścicieli domów jest stanowe i lokalne ulgi podatkowe , w skrócie SALT. Umożliwia odliczenie pieniędzy zapłaconych władzom lokalnym i stanowym od dochodu federalnego podlegającego opodatkowaniu. Właściciele domów często korzystają z tego odliczenia, aby zmniejszyć wpływ podatków od nieruchomości. Od roku podatkowego 2018 odliczenie jest ograniczone przez ustawę o cięciu podatkowym i zatrudnieniu do 10000 USD . Wcześniej było to nieograniczone.

Właściciele domów mogą również odliczyć do 250 000 dolarów zysków kapitałowych lub do 500 000 dolarów w przypadku małżeństw, gdy sprzedają swoje domy. Odliczenie to dotyczy tylko tych, którzy korzystali z domu jako głównego miejsca zamieszkania przez dwa z ostatnich pięciu lat i nie skorzystali z takiego potrącenia w ciągu ostatnich dwóch lat.

Najemcy generalnie nie widzą takich samych ulg podatkowych jak właściciele domów na poziomie federalnym, chociaż niektóre stany zapewniają ulgi podatkowe dla osób wynajmujących dom.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy