Co to jest wzajemna kasa oszczędnościowa

Co to jest wzajemna kasa oszczędnościowa
Author:
16 października 2020

Strona główna> O firmie> Co to jest wzajemna kasa oszczędnościowa?

Po raz pierwszy otwarte w Filadelfii i Bostonie w 1816 r., Mutual Savings Banks od tamtej pory zaspokajają potrzeby wielu różnych osób, oferując wysokiej jakości ogólne usługi bankowe. Wzajemność we wzajemnych bankach oszczędnościowych określa ich pierwotny cel, jakim było świadczenie usług bankowych i dostępu do kredytu dla osób, które pomimo ich najlepszych wysiłków zostały skutecznie zignorowane przez dużą i uznaną społeczność bankową. Posiadając system powierniczy, organizacja wzajemnych banków oszczędnościowych odróżnia ją od banków spółdzielczych.

Termin wzajemność wywodzi się ze świata Ameryki XIX wieku, okresu w historii, w którym jednostki filantropijne starały się poprawić jakość życia obywateli szybko zmieniającego się kraju. Potrzeba odłożenia części oszczędności na przyszły użytek nie była zaspokajana przez większe banki i właśnie z tego powodu powstały Kasy Oszczędnościowe. Osoby, które utworzyły pierwsze kasy oszczędnościowe w Filadelfii, były tymi samymi osobami, które założyły szpitale i sierocińce we wschodnich nadmorskich miastach Ameryki. Ze względu na nacisk na świadczenie usług, które wcześniej nie zostały spełnione, Mutual Savings Banks odegrały ważną rolę w społecznościach w całych Stanach Zjednoczonych. Pierwotnym zamiarem nie było osiągnięcie zysku dla założycieli banku. Zamiast tego zarobki trafiłyby do deponentów lub przyniosłyby im korzyści.Zysk, który nie został bezpośrednio wypłacony deponentom w postaci odsetek, stanowi korzyść dla deponentów w wyniku utrzymywania go w rezerwie jako zyski zatrzymane. Rezerwa ta gwarantuje, że nawet w niekorzystnych dla banku sytuacjach kapitał deponenta może zostać spłacony na żądanie. Na takich zasadach działają dzisiejsze banki wzajemnego oszczędzania.

Banki wzajemne są zorganizowane w ramach systemu powierniczego i to właśnie ta cecha odróżnia banki wzajemne od banków spółdzielczych, których właścicielami są klienci. Uznaje się, że relacja między kasą oszczędnościowo-ubezpieczeniową a jej deponentami to relacja dłużnika i wierzyciela. Ponieważ nie ma akcjonariuszy, ktoś musi być właścicielem instytucji. To z potrzeby posiadania systemu powierniczego korzysta się w bankach wzajemnych oszczędności.

Powiernicy zaczynają jako członkowie większej grupy znanej jako Korporatorzy. Kompetencje korporacyjne Mutual Savings Bank należą do korporatorów, a ta grupa reprezentuje różnorodne interesy i społeczności, którym bank służy. Pierwotnie członkowie Corporator byli założycielami Mutual Savings Bank. W miarę upływu czasu członkowie wspólnoty zapełniali wolne miejsca. Korporatorzy decydują się na pełnienie funkcji nowych Korporatorów i Powierników większością głosów.

Korporatorzy są zatem organizacją samonapędzającą się. Powiernicy, wybrani spośród korporatorów, zarządzają działalnością banku bez zysku dla siebie. Oznacza to, że powiernicy są odpowiedzialni za dopilnowanie, aby interesy deponentów, pożyczkobiorców i członków społeczności, w której pracują, były brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji zarządczych. Ponadto Rada Powiernicza dba o to, aby depozyty klientów były przechowywane i inwestowane w bezpieczny sposób, deponentom wypłacane są odsetki z dochodów uzyskanych z inwestycji po odliczeniu kosztów, a kapitał jest dostępny dla klientów na żądanie. To właśnie ten system powierniczy zapewnia realizację pierwotnego celu bankowości oszczędnościowej.

Wspólne banki oszczędnościowe dążą do zapewnienia wysokiej jakości usług bankowych dla osób fizycznych i społeczności. Obecnie banki wzajemnego oszczędzania zareagowały zarówno na agresywną konkurencję, jak i na potrzeby swoich klientów, oferując za pośrednictwem spółek stowarzyszonych i spółek zależnych szeroki wachlarz usług finansowych, w tym inwestycje o stałym dochodzie i akcje, ubezpieczenia, usługi powiernicze i planowanie finansowe. W tym okresie gwałtownych zmian i konsolidacji w branży bankowej, wzajemne banki oszczędnościowe stanowią oazę stabilności, niezawodności i ciągłości – cech charakterystycznych dla najlepszych w bankowości społecznej.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy