Co to jest numer karty kredytowej

Co to jest numer karty kredytowej
Author:
16 października 2020
Category: Przy Użyciu

  • Centrum zasobów kredytowych
  • Podstawy karty kredytowej
  • Co to jest numer karty kredytowej?

Numer karty kredytowej to długi zestaw cyfr wyświetlanych z przodu lub z tyłu plastikowej karty kredytowej. Zwykle składa się z 16 cyfr, często występujących w zestawach po cztery. Czasami może mieć aż 19 cyfr i służy do identyfikacji zarówno wystawcy karty kredytowej, jak i posiadacza konta.

Numery kart kredytowych nie są przydzielane losowo. Numery kart kredytowych są tworzone przy użyciu systemu American National Standards Institute (ASNI). Są zakodowane, aby zidentyfikować wystawcę, sieć, konto, a także zweryfikować pełny numer, a wszystko to w celu zapobiegania kradzieży i oszustwom. Numer karty kredytowej musi pasować do złożonego wzoru, aby działał. Numer Twojej karty kredytowej składa się z:

Pierwsza liczba

Sześć pierwszych cyfr służy do identyfikacji branży i / lub wydawcy karty kredytowej. Pierwsza cyfra to główny identyfikator branży (MII). Oto kilka popularnych MII i ich znaczenie:

2: Linie lotnicze i finanse

3: Podróże i rozrywka (w tym American Express)

4: Bankowość i finanse (Visa)

5: Bankowość i finanse (MasterCard)

6: Merchandising i Bankowość (Odkryj)

8: Opieka zdrowotna i komunikacja

Kolejne 5 liczb

Są one określane jako numer identyfikacyjny wydawcy karty (IIN) lub numer identyfikacyjny banku (BIN), a ponadto wskazują, z jakiej firmy wydającej kartę kredytową pochodzi, i wyjaśniają, do której sieci kart należy.

Po numerach identyfikujących wydawcę znajdują się numery identyfikujące posiadacza rachunku. Każdy emitent ma bilion możliwych konfiguracji numerycznych, za pomocą których tworzy numery kont, a różne karty kredytowe używają nieco innych systemów numeracji.

Na przykład w przypadku karty Visa cyfry od drugiej do szóstej to numer banku. W przypadku karty MasterCard numer banku pojawia się w postaci cyfr od drugiej do trzeciej, od dwóch do czterech, od dwóch do pięciu lub od dwóch do sześciu. Z kolei American Express używa cyfr trzy i cztery do określenia typu używanej karty i waluty.

Kolejne 9-12 liczb

Siódma i wszystkie pozostałe cyfry numeru karty, z wyjątkiem ostatniej, identyfikują indywidualne konto tej karty. Twój numer konta może mieć od 9 do 12 cyfr.

Ostatni numer

Ostatnia cyfra numeru karty kredytowej nazywana jest sumą kontrolną. Jest to klucz, który pokazuje, czy karta kredytowa jest rzeczywiście ważna. Suma kontrolna jest tworzona przez formułę znaną jako algorytm Luhna.

Algorytm Luhna został opracowany przez wynalazcę Petera Luhna, inżyniera IBM, który odegrał rolę we wczesnym rozwoju Internetu. Ten złożony algorytm jest w stanie natychmiast wykryć błędy, gdy ludzie niedokładnie przepisują numery kart kredytowych. Potrafi na przykład powiedzieć, kiedy ktoś przypadkowo naciśnie klawisz 9 zamiast klawisza 6, a także wiele innych typowych błędów.

Jak widać, firmy obsługujące karty kredytowe nie tylko wyrzucają losowo cyfry. Każda karta kredytowa ma unikalny zestaw liczb w celu użytkowym. Jak płatek śniegu, każdy numer karty kredytowej jest niepowtarzalny.

Opublikowano 22 marca 2017 r.

Zaktualizowano 27 lipca 2020 r.

Zastrzeżenie prawne: ta witryna służy do celów edukacyjnych i nie zastępuje profesjonalnych porad. Materiały w tej witrynie nie mają na celu udzielania porad prawnych, inwestycyjnych ani finansowych i nie wskazują dostępności żadnego produktu ani usługi Discover. Nie gwarantuje, że Discover oferuje lub poleca produkt lub usługę. Aby uzyskać szczegółowe porady dotyczące swojej wyjątkowej sytuacji, możesz skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy