Co się stanie z kontem bankowym, jeśli twój mąż umrze?

Author:
17 lutego 2021
Category: Konto Bankowe

6 wskazówek, jak oszczędzać, korzystając z najpopularniejszych aplikacji do dostarczania posiłków

Stanowe prawo spadkowe ogólnie reguluje podział majątku osoby po śmierci tej osoby. Wspólnym zasobem jest konto bankowe. To, w jaki sposób pieniądze na koncie zostaną przekazane spadkobiercy, zależy od kilku czynników, takich jak język planu spadkowego zmarłego (jeśli istnieje) oraz to, czy konto jest majątkiem spadkowym, czy nie.

Plan nieruchomości rządzi

Plan majątkowy zmarłego reguluje to, co dzieje się z większością jego majątku. Na przykład, jeśli twój mąż zostawia testament i stwierdza, że ​​chce przekazać pieniądze na swoim koncie oszczędnościowym swojemu kuzynowi, Eddiemu, wtedy Eddie otrzyma pieniądze z tego konkretnego konta. Jeżeli plan majątkowy milczy na temat rachunku bankowego, sprawa może zależeć od rodzaju rachunku. W zależności od tego, w jaki sposób zarządza się kontem – łącznie, wyłącznie lub na mocy innego porozumienia – pieniądze na koncie mogą być majątkiem spadkowym lub niepotwierdzonym.

Rachunki wspólne

Rachunki wspólne nie są własnością spadkową. Plan majątkowy zmarłego nie kontroluje zbycia tego rodzaju aktywów, a spadkobierca nie jest wymagany, aby zgodnie z prawem został on przekazany beneficjentowi. Jeśli ty i twój mąż macie wspólne konto, pieniądze na tym koncie zostaną automatycznie przekazane po śmierci męża. Co do zasady testament nie ma kontroli nad majątkiem niebędącym spadkiem; nawet jeśli twój mąż zamierzał przekazać rachunek wspólny innemu beneficjentowi, o ile konto to pozostaje wspólną własnością – a tym samym majątkiem niebędącym majątkiem spadkowym – wskazany beneficjent na rachunku wspólnym otrzymuje pieniądze.

Konta jedyne

Jest inny wynik na kontach zarządzanych wyłącznie przez użytkownika. Majątek spadkowy to na ogół wszelkie aktywa należące wyłącznie do zmarłego w chwili śmierci. Jedyne konto bankowe jest własnością spadkową. Jeśli zmarły nie dokonał określonego prezentu związanego z kontem bankowym, najprawdopodobniej stanie się on częścią pozostałości po spadku. Pozostałością po spadku jest majątek i aktywa, które pozostają po rozdzieleniu wszystkich zapisów spadkowych.

Inne sprawy

Inną potencjalną sytuacją jest konto typu pay-on-death (POD). Konta POD są jak konta wspólne, ponieważ przechodzą z mocy prawa; testament nie jest wymagany. Konto mogło być prowadzone wyłącznie na nazwisko zmarłego, ale z określonym beneficjentem, na przykład jego wnukiem. Gdy zmarły zmarł, konto przechodziło automatycznie na wnuka. Specyfika rachunków bankowych, nieruchomości i planów spadkowych zależy od indywidualnych faktów i okoliczności. Czytelnicy z konkretnymi pytaniami powinni zasięgnąć niezależnej porady prawnika w swojej dziedzinie.

  • Spadkowe stanu Waszyngton: ustalanie majątku spadkowego zmarłego
  • Nolo: Jeśli podam beneficjentów na moje rachunki bankowe, czy muszę je uwzględnić w mojej testamencie?
  • Zoom prawny: pozostawienie własności spadkobiercom w testamencie

Z siedzibą w Traverse City w stanie Michigan, George Lawrence pisze profesjonalnie od 2009 roku. Jego prace pojawiają się głównie na różnych stronach internetowych. Zapalony outdoorowiec, Lawrence posiada tytuły licencjata z zakresu prawa karnego i języka angielskiego na Uniwersytecie Stanowym Michigan, a także doktora nauk prawnych w Thomas M. Cooley Law School, którą ukończył z wyróżnieniem.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy