Prezentujemy fragmenty książek doskonałego autora - Pana Normana Daviesa. Zachęcamy do zapoznania się z treścią książek i kupienia ich. Warto, zawsze warto kupić książkę.


Serce Europy - okładka książki

Serce Europy

 

Najoryginalniejsza książka o historii Polski! Historię Polski zazwyczaj poznajemy według utartego schematu: średniowiecze, nowożytność, zabory i powstania, odzyskanie niepodległości i wiek dwudziesty. Ale tak nie musi być! Norman Davies udowadnia, że nie ma dla niego ...
Szlak nadziei - okładka książki

Szlak nadziei

 

...na froncie całą I wojnę światową jako oficer liniowy W wojnie polsko-bolszewickiej dowodził pułkiem artylerii polowej. Przeszedł całą ścieżkę awansu, dochodząc do stanowiska komendanta Szkoły Strzelania Artylerii w Toruniu i obejmując dowództwo nad Grupą Artylerii ...
Powstanie 44 - okładka książki

Powstanie 44

 

Od ostrożności, jaką wykazywało najwyższe dowództwo Sowietów, różniła się krańcowo entuzjastyczna reakcja organów komunistycznej propagandy. 3 sierpnia sekcja polska Radia Moskwa nadała komunikat: „Armia Czerwona zbliża się do Warszawy, oddziały polskie znajdują się już bezpośrednio ...
Wyspy. Historia - okładka książki

Wyspy. Historia

 

... osiągnęło rozmiary porównywalne z liczebnością swoich odpowiedników na kontynencie. W rezultacie poniosło straty, których skala nie miała precedensu i którym nie dorównały żadne straty, jakie Brytyjczycy mieli ponieść w przyszłości. Jak pisze Churchill w ...
Boże igrzysko. Historia Polski - okładka książki

Boże igrzysko. Historia Polski

 

Przypadkiem ich związki z Polską trwały niecałe dwadzieścia lat. W dziejach dynastii był to zaledwie drobny epizod o przejściowym znaczeniu. Natomiast w dziejach ich polskich i węgierskich poddanych stał się zaczątkiem zw iązku, który miał ...
Powstanie '44 - okładka książki

Powstanie '44

 

W 60. rocznicę Powstania Warszawskiego ukazała się najnowsza książka Normana Daviesa, jednego z najbardziej popularnych i najchętniej czytanych współczesnych historyków. Davies umieścił historię Powstania na obszernym tle zdarzeń od 1939 do 1956 roku, przede wszystkim ...
Celem serwisu jest przybliżenie Czytelnikom książek Norman Davies

Autor wybitny, porywający w swoich dziełach. Co bardzo istotne nie nudzi nas tylko zabiera w pasjonującą podróż po historii świata. Prezentujemy książki Norman Davies wyłącznie w jednym celu - pokazać Wam drodzy Czytelnicy ogromną siłę tych publikacji.